group shape group shape group shape group shape
ГАРААНЫ БИЗНЕСИЙН

ИННОВАЦИЙГ ДЭМЖИХ ХӨТӨЛБӨР

Инновацийг дэмжих хөтөлбөрийг Дэлхийн банкны ухаалаг засаг төслийн хүрээнд Монгол Улсын Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын захиалгаар, Стартап Монгол ТББ хэрэгжүүлж байна.

Төслийн санал илгээх
hero
about us about bg
Танилцуулга

ИННОВАЦИЙГ ДЭМЖИХ ХӨТӨЛБӨР

Нийгэмд тулгамдаж буй асуудлуудыг инноваци, дэвшилтэт гарааны бизнесийн аргачлал ашиглан иргэдийн оролцоотойгоор шийдвэрлэх шинэлэг, уламжлалт бус шийдлүүдийг илрүүлж санхүүжилт олгох бүтээлч хөтөлбөр болно. Хөтөлбөрийг Монгол Улсын Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын захиалгаар “Стартап Монгол” ТББ хэрэгжүүлж байна.

“ИННОВАЦИЙГ ДЭМЖИХ ХӨТӨЛБӨР”

Төсөл хэрэгжих үе шат

about bg

Бүртгэл

Инновацийг дэмжих хөтөлбөрийг сонирхож буй оролцогч нарыг бүртгэж байна.

Инновацийг дэмжих хөтөлбөрийг сонирхож буй оролцогч нар бүртгүүлэх боломжтой.

Төслийн танилцуулга загварчлах сэтгэлгээ (Design Thinking)

Танилцуулга арга хэмжээний үргэлжлэх хугацаа 2 цаг. Хөтөлбөр:

  • 20 мин Төслийн танилцуулга
  • 90 мин Загварчлах сэтгэлгээ сургалт
  • 10 мин Асуулт хариулт
Уг танилцуулга сургалт нь 3 өдрийн турш өдөр бүр 2 цагийн зайтай 3 удаа зохион байгуулагдана. Та өөрт боломжит цагаа сонгож суух боломжтой.

Төслийн санал илгээх

Журам батлагдтал түр хойшилсон байгаа тул зарлагдах өдрийг цахим хуудас болон бусад хэрэгсэлээр мэдэгдэх болно.

Инновацийг дэмжих хөтөлбөрийн хүрээнд өөрийн дэвшүүлж буй асуудал буюу төслийн санаагаа илгээх үе шат. Тухайн асуудал нийгэмд хэр их хэрэгтэй байгаа, асуудлын хүрээнд бодитой шийдэл болж чадах эсэхтэй холбоотой асуултууд байх тул дэлгэрэнгүй, ойлгомжтой бичих хэрэгтэй.Энд дарж илгээх

Шигшилт

Оролцогчдын бүртгэлийн маягтын дагуу ирүүлсэн төслийн санал, нэг минутын видеонд урьдчилсан үнэлгээ хийж, шалгуур хангаж шигшигдсэн 40 багийг олон нийтэд зарлаж үнэлгээ авна.

Дэвшилтэт гарааны бизнес (Lean Startup)

Шалгарсан 40 баг “Дэвшилтэт гарааны бизнес”-ийн арга хэмжээнд хамрагдаж дэвшилтэт бизнесийн хавтан (Lean Canvas) боловсруулна.

Инноватон

Инноватон нь нийгмийн тулгамдсан асуудал үйлчилгээнүүдийг хялбаршуулах, автоматжуулах, асуудлыг зөв тодорхойлох, шийдэл боловсруулах анхны хувилбар бий болгох зорилготой инновацид суурилсан хакатон арга хэмжээ юм.Үүнээс шалгарсан

  • Үндсэн 15+
  • Нөөц 3+
багт эхний тэтгэлэг олгоно.

Ментор

Шалгарсан багуудад тухайн асуудалтай холбоотой салбар, технологи болон, гарааны бизнесийн ментортой уулзаж, зөвлөгөө авах.

Agile Scrum

Төслийг хэрэгжүүлэх, бүтээгдэхүүн үйлчилгээг хөгжүүлэх, тэдгээрийг бодит бие даасан хэсгүүд (Sprint) болгон задалж хөгжүүлэлтийн явцад хэрэглэгчийг оролцуулах арга хэмжээ болно.

Ментор

Шалгарсан багуудад тухайн асуудалтай холбоотой салбар, технологи болон, гарааны бизнесийн ментортой уулзаж, зөвлөгөө авах.

Явцын үнэлгээ

Эхний санхүүжилт авсан төслийн явц үйл ажиллагаатай танилцаж шаардлага хангасан багуудад дараагийн тэтгэлэг олгоно.

Ментор

Шалгарсан багуудад тухайн асуудалтай холбоотой салбар, технологи болон, гарааны бизнесийн ментортой уулзаж, зөвлөгөө авах.

Бүтээгдэхүүн бэлэн болгох

Төслөө эцсийн байдлаар боловсруулан хөгжүүлсэн байх ба бүрэн ажиллагаа бүхий програм хангамжийг төслийн багийханд танилцуулна.

Сүүлчийн танилцуулга (Demo Day)

Багууд төслийн үр дүн бүтээгдэхүүнээ сонгон шалгаруулах хороонд танилцуулж үнэлүүлнэ, шаардлага хангасан багуудад үлдэгдэл тэтгэлэг олгоно

Инновацийг дэмжих хөтөлбөр

Нийгэмд тулгамдаж буй асуудлуудыг инноваци, мэдээллийн технологи ашиглан шинэ, шинэлэг байдлаар шийдвэрлэх шийдэл бүхий дэд төслүүдийг сонгон шалгаруулж, хөтөлбөрт хамруулан санхүүжилт олгоно. Энэхүү төсөлд оролцох хүсэлтэй хувь хүн, баг, хуулийн этгээдийг бүртгүүлэхийг урьж байна.

Төслийн санал илгээх

Мэдээлэл

Инновацийг дэмжих хөтөлбөрийн талаар шинэ мэдээллийг та эндээс авна уу .

blog

Австрали улс Цахим шилжилтийн агентлагтай

Энэ удаа цахим засаглалын тухай товчхон, Австралийн цахим засаглалын өнөөгийн байдал, саяхан өөрт тохиолдсон Австралийн төрийн үйлчилгээний авууштай жишээний талаар хув...

Дэлгэрэнгүй
blog

Инновацын экосистем бол хөгжлийн түлхүүр

Бидний санаа бодолд буй шинэхэн санаанууд хэрхэн амьдралд биеллээ олж, бизнес болон хэрэгжиж, шинэ инновац гэж нэрлэгдэх хүртэл чухам яг юу нөлөөлдөг вэ гэсэн асуултанд х...

Дэлгэрэнгүй
blog

Хөгжлийг төлөвлөх технологи

Биднийг тэнгэрийн замаа ярьж, төв талбайн цэцэрлэг, Байгалийн түүхийн музейгээ буулгаад дахин барих гэж байх хооронд дэлхийн улс орнууд өөрсдийн улс орныхоо “Дижита...

Дэлгэрэнгүй
Бусад мэдээлэл