Төслийн санал ирүүлэх маягт:

Ерөнхий мэдээлэл

Та багтай эсэх
Төслийн товч танилцуулга. Асуулт тус бүрийн хариулт нь 350 тэмдэгтэд багтаасан байна

Bидео нь дараах агуулгатай байна. Үүнд:
  • Төслийн хэрэгцээ шаардлага;
  • Асуудлыг тодорхойлох;
  • Шийдлээ танилцуулах;