Мэдээлэл

ШИГШИЛТИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЯВЦЫН МЭДЭЭ

ШИГШИЛТИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЯВЦЫН МЭДЭЭ

ШИГШИЛТИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЯВЦЫН МЭДЭЭ Нийт 126 төслийн санал хүлээн авснаас 4 төсөл давхард илгээсэн, 12 төсөл Инновацийг дэмжих хөтөлбөрийн хүрээнд хамрахгүй гэж үзэж ...

 • 253
 • 3 өдрийн өмнө
 • News

Төслийн санал авч дууслаа

Төслийн санал авч дууслаа

Монгол Улсын Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газраас Дэлхийн банкны  дэмжлэгтэйгээр хэрэгжүүлж буй “Ухаалаг засаг” төслийн  “Инновацийг дэмжи...

 • 164
 • 6 өдрийн өмнө
 • News

Инновацийг дэмжих хөтөлбөрийн эргэн тойронд

Инновацийг дэмжих хөтөлбөрийн эргэн тойронд

7 ХОНОГИЙН ТОЙМ Төрийн байгууллагуудаас ИДХ-ийн хүрээнд шийдвэрлүүлэх санал ирүүллээ ИДХ-ийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэгч “Шинэ эхлэх цэг” (Стартап Мо...

 • 171
 • 12 өдрийн өмнө
 • News

Инновацийг дэмжих хөтөлбөрийн танилцуулга хийгдлээ

Инновацийг дэмжих хөтөлбөрийн танилцуулга хийгдлээ

 7 ХОНОГИЙН ТОЙМ Үнэлгээний хороо байгуулагдлааМонгол Улсын засгийн газар, Дэлхийн банкны Олон улсын ассоциацийн хооронд байгуулсан “Ухаалаг засаг” ...

 • 179
 • 16 өдрийн өмнө
 • News

Инновацийн төслийн сонгон шалгаруулалт

Инновацийн төслийн сонгон шалгаруулалт

Монгол Улсын Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газраас Дэлхийн банкны  дэмжлэгтэйгээр хэрэгжүүлж буй “Ухаалаг засаг” төслийн  Инновацийг дэмжих хөтөлбөр...

 • 388
 • 23 өдрийн өмнө
 • News

Австрали улс Цахим шилжилтийн агентлагтай

Австрали улс Цахим шилжилтийн агентлагтай

Энэ удаа цахим засаглалын тухай товчхон, Австралийн цахим засаглалын өнөөгийн байдал, саяхан өөрт тохиолдсон Австралийн төрийн үйлчилгээний авууштай жишээний талаар хув...

 • 260
 • 6 сарын өмнө
 • News

Инновацын экосистем бол хөгжлийн түлхүүр

Инновацын экосистем бол хөгжлийн түлхүүр

Бидний санаа бодолд буй шинэхэн санаанууд хэрхэн амьдралд биеллээ олж, бизнес болон хэрэгжиж, шинэ инновац гэж нэрлэгдэх хүртэл чухам яг юу нөлөөлдөг вэ гэсэн асуултанд х...

 • 251
 • 6 сарын өмнө
 • News