заавар заавар
Tөслийн нэр (төслийн дугаар ) Нийт
1 Hober (төслийн дугаар - 24) 1275
2 Өв соёл (төслийн дугаар - 37) 1215
3 Айл систем (төслийн дугаар - 99) 1211
4 Медтек төсөл (төслийн дугаар - 46) 1191
5 “КИМО хөрвүүлэгч” монгол бичиг, кирилл бичгийн хөрвүүлэгч (төслийн дугаар - 52) 1065
6 Автомашины бүртгэлийн систем (төслийн дугаар - 69) 1056
7 Egune (төслийн дугаар - 86) 1034
8 Байгууллагуудын цахим аюулгүй байдлыг хиймэл оюун ашиглан сайжруулах (төслийн дугаар - 87) 1023
9 Нойр апп (төслийн дугаар - 92) 1017
10 Чимэгэ хөтөч (төслийн дугаар - 101) 1006
11 ОЧЕРГҮЙ цаг захиалгын систем (төслийн дугаар - 85) 985
12 Ажил хайлт, ажил олгогч үнэлэх платформ (төслийн дугаар - 33) 983
13 MonSub (төслийн дугаар - 100) 940
14 Machine learning ашиглаж монгол хүнсийг таних (төслийн дугаар - 26) 938
15 Цахим бэлгийн дарамтын гомдол мэдүүлэх, урьдчилан сэргийлэх Online SOS систем (төслийн дугаар - 64) 920
16 УРГУУЛ (төслийн дугаар - 19) 905
17 Spacehub - үл хөдлөх хөрөнгийн менежментийн дижитал шилжилт (төслийн дугаар - 5) 868
18 cancerfree mongolia (төслийн дугаар - 58) 815
19 QR Feedback (төслийн дугаар - 90) 792
20 Бартер арилжааны нэгдсэн платформ гаргах (төслийн дугаар - 72) 668
21 Язгуур апп төсөл (төслийн дугаар - 105) 639
22 Авто Аудит (төслийн дугаар - 114) 570
23 HYNY APP (төслийн дугаар - 108) 560
24 Миний хороо (төслийн дугаар - 109) 535
25 Бүрхүүл (төслийн дугаар - 81) 512
26 Part time (төслийн дугаар - 110) 505
27 Усны данс (төслийн дугаар - 91) 480
28 12 АПП (төслийн дугаар - 115) 448
29 Цахим сэтгэл зүйн аппликейшн (төслийн дугаар - 78) 423
30 Malo (төслийн дугаар - 48) 404
31 Voice Actors platform бүтээх төсөл (төслийн дугаар - 3) 396
32 Eco-Tour апп (төслийн дугаар - 113) 348
33 ЭХ ХЭЛ (төслийн дугаар - 54) 322
34 Оюуны өмчийг дээдлэх THINK APP (төслийн дугаар - 112) 299
35 Picked Art (төслийн дугаар - 10) 274
36 Шилэн төр апп (төслийн дугаар - 65) 208
37 Спот хүргэлт (төслийн дугаар - 15) 193
38 Гар бичмэл таних систем (төслийн дугаар - 51) 173
39 Healthy Mongols (төслийн дугаар - 12) 172
40 ЭМ Нэгдсэн Үйлчилгээний "Цахим Дэвтэр" (төслийн дугаар - 67) 139